pri-lublin

Religia

Dlaczego wiara w Boga jest słuszna?

Czerwiec 10, 2017 religia 0

Wiara w Boga jest sprawą bardzo indywidualną. A na to czy Bóg istnieje, czy nie przytacza się tyleż argumentów, co kontrargumentów. Zatem jego istnienia nie można jednoznacznie potwierdzić ani zaprzeczyć. Jednak dla osób wierzących najważniejsza jest wiara właśnie, bo blisko Boga można być tylko wówczas, gdy w niego wierzymy. Według wierzących, Bóg mógłby się pojawić, aby udowodnić swoje istnienie, jednak chodzi właśnie o wiarę. Gdyby Bóg ukazał się ludziom wiara nie byłaby potrzebna. A z kolei człowiek, który wierzy, poprzez modlitwę i codzienne obcowanie z Bogiem nieustannie doznaje świadectwa jego istnienia.

Wiara pozwala na całkowite przeobrażenie dotychczasowego sposobu widzenia, myślenia, odczuwania, przeżywania. Wiara powoduje, że zmienia się mentalność człowieka. Wiara każe stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu i interpretować świat w Bożym świetle. Zmieniają się nasze sądy, oceny, pragnienia i oczekiwania. Są one postrzegane przez pryzmat wiary. Wraz ze wzrostem wiary dostrzegamy Boga we wszystkich dziedzinach życia. Daje to możliwość dostrzeżenia w zdarzeniach wyrazu woli Bożej.

Wątpliwości mogą mieć zarówno wierzący, jak i niewierzący. Ale człowiek prawdziwie wierzący nie boi się pytać i poszukiwać. Pomaga mu to w głębszym zrozumieniu Ewangelii. Człowiekowi współczesnemu jest szczególnie ciężko pogodzić wiarę z rozumem. Wiele osób dostrzega konflikt wiary i rozumu, ale oba przecież pochodzą od Boga. Ten sam Bóg udziela człowiekowi wiary i daje światło rozumu. Doskonale oddają idee rozumu i wiary słowa Świętego Augustyna: „uwierz, abyś zrozumiał – oraz – zrozum, abyś uwierzył”.

Wierzący rozumny człowiek, w którymś momencie swojej wiary zaczyna poddawać analizie wiarygodność tekstu Pisma Świętego. Analiza może doprowadzić do następujących wniosków: Tekst Biblii jest dobrze zachowany, że można sądzić, że jest to taki sam tekst, jaki był w momencie powstania. Nie ma również dowodów na to, że mógł on być napisany przez kogoś innego niż uczestnicy tamtych wydarzeń. Nie ma też żadnych przesłanek, aby sądzić, że do tekstu Biblii zostały wprowadzone zmiany, które by zniekształcały pierwotne znaczenie. Widać natomiast, że piszący wierzyli w to, co piszą, a ponadto świadectwa różnych ksiąg Biblii, pisane przez różnych ludzi i w różnym okresie, są ze sobą zgodne i spójne. Ponadto Biblia nie zawiera opowieści oderwanych od rzeczywistości czasów, które opisuje. Zatem rozum pozwala na umocnienie wiary.

Wiara czyni człowieka lepszym. Dzięki niej stajesz się bardziej troskliwy, tolerancyjny, szczery i godny zaufania. Wiara pozwala nam na zrozumienie ludzkich słabości, dzięki niej stajemy się mądrzejsi, uczymy się wybaczania i miłości do bliźniego. Mimo powszechnie obowiązujących obrzędów, każdy z wierzących postrzega wiarę w swój własny indywidulany sposób. Trzeba pozwolić każdemu na własną interpretację, bo nie można pozbawiać drugiego człowieka prawa do własnej opinii.

Gdy decydujemy się wierzyć w Boga, to równocześnie decydujemy się żyć według zasad i obowiązków narzuconych przez wiarę. Jest to droga wyboista, niejednokrotnie trudna i ciernista. Ale gdy wytrwamy na tej ścieżce to nagrodą będzie obcowanie z Bogiem, co jest dla chrześcijanina dobrem najwyższym. Jeśli dostąpiłeś łaski wiary, to z pewnością będziesz w stanie dostosować się do przykazań ustanowionych przez Boga. Wówczas też Twoje życie stanie się łatwiejsze, bo wiara ułatwia podejmowanie decyzji i życiowych wyborów. Nie dostaniesz jednak od Boga odpowiedzi na pytanie jak żyć, ale z pewnością w kluczowym momencie wskaże Ci On właściwa drogę.